Osnovne djelatnosti društva su sljedeće:

Osnovne djelatnosti društva su sljedeće:

 • Izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave
 • Tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
 • Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
 • Rukovanje sustavom za navodnjavanje
 • Uređenje vodotoka
 • Tehnički radovi – provođenje obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda
 • Građenje (kanalizacijski sustavi, vodovod, mostovi …)
 • Zastupanje i trgovina
 • Izgradnja objekata niskogradnje
 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 21: područje malog sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave
 • Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
 • Upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje
 • Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
 • Hortikulturno uređenje i uređenje i održavanje objekata niskogradnje, te komunalnih objekata
 • Agencijska djelatnost u cestovnom prometu
 • Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu

HIDROTEHNIKA d.o.o.

Tvrtka Hidrotehnika društvo je s ograničenom odgovornošću i s dugogodišnjim iskustvom na području vodnogospodarske djelatnosti.

OPREMA

Raspolažemo s najmodernijom opremom potrebnom za obavljanje osnovne djelatnosti.​

LJUDSKI POTENCIJALI

Kadrovski smo mlad, dobro ekipiran tim, spreman da se nosi sa svim izazovima budućnosti.

CILJ

Cilj našeg poslovanja je zadovoljan kupac uz uvažavanje održivih standarda ukupnih resursa, zaposlenika i prirode sve do društvenog okruženja.