Hidrotehnika izvršava sljedeće poslove:

 • Tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, vodnog dobra i uređenje vodotoka
 • Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
 • Rukovanje sustavom za navodnjavanje
 • Izgradnja kanalizacijskih sustava
 • Odvodnja oborinskih voda
 • Izgradnja vodovodnih sustava
 • Izgradnja mostova
 • Rekonstrukcija ulica
 • Uređenje i planiranje zemljanih površina
 • Provođenje tehničkih radova vezanih uz obranu od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda
 • Održavanje travnatih površina
 • Prodaja sustava za navodnjavanje
 • Izgradnja objekata niskogradnje
 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 21: područje malog sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave
 • Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
 • Upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje
G. Potok II
Košnja HE Dubrava II