“Hidrotehnika” d.o.o. je tvrtka kojoj je osnovna misija izgradnja i održavanje hidrogradevinskih objekata te sustava za odvodnju i procišcavanje otpadnih i oborinskih voda.

Kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i okolišem, prema normi ISO 14001:2015 trebamo postici zadovoljstvo korisnika proizvoda i usluga, vlasnika tvrtke, zaposlenika, poslovnih partnera i lokalne zajednice.

Uprava i zaposlenici u okviru sustava upravljanja kvalitetom i okolišem imaju trajnu obvezu:

 • zadovoljiti zahtjeve, potrebe i očekivanja korisnika
 • zadovoljiti zakonske propise
 • odgovorno gospodariti ukupnim resursima, a naročito prirodnim
 • štititi zdravlje i sigurnost ljudi te sprječavati onečišćenja okoliša
 • postupati prema dodijeljenim odgovornostima i utvrđenim postupcima, uz stalno poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa, kvalitete proizvoda i usluga i upravljanja okolišem
 • provoditi kontinuirana poboljšanja u svrhu sprječavanja incidentnih situacija i svih nesukladnosti
 • poznavati, održavati i provoditi politiku upravljanja kvalitetom i okolišem te ju držati dostupnom javnosti.


Postavljeni zadaci mogu se ostvariti jedino uz znanje, stručnost, iskustvo i motiviranost naših kadrova te uz stalnu brigu o poboljšanju njihovog obrazovanja i praćenja tehnološkog razvoja.


OPĆI CILJEVI UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM
 • Pratiti potrebe korisnika i u tom smislu razvijati i prilagođavati usluge.
 • Kontinuirano ostvarivati rast novostvorene vrijednosti i cash flow-a.
 • Primjenjivati najbolje tehnologije i procese te osposobljavati zaposlenike za ostvarenje ciljeva poslovne politike.
 • Povećavati zadovoljstvo korisnika kroz smanjenje njihovih primjedbi na kvalitetu proizvoda i usluga ili pristup zaposlenika prema korisniku.
 • Osigurati usklađenost poslovanja Društva s zakonskim i drugim obvezama.
 • Ispunjenje općih i pojedinačnih ciljeva iz područja zaštite okoliša.
Direktor:
Saša Sabolić, dipl. ing. grad.