OIB: 29054112939
Poslovni račun: HR 34 2340 0091 1160 0915 8 Privredna Banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 3.676.000,00 kn
MBS: 070058238
Uprava: Saša Sabolić, dipl. ing. građ.
Trgovački sud u Varaždinu – Tt-04/854-2